OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM

TECHNIKUM 4-LETNIE (PODBUDOWA GIMNAZJUM)

 • Fototechnik
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik technologii odzieży
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik ekonomista
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik handlowiec
 • Technik agrobiznesu
 • Technik logistyk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej       

 
FILM (kliknij)

FILM (kliknij)
FILM
(kliknij)
FILM (kliknij)

 


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM


 Profil kształcenia

Przedmioty nauczane w technikum na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane przez szkolną komisje rekrutacyjną

TECHNIK INFORMATYK

język obcy, matematyka

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

język obcy, matematyka

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

TECHNIK MECHATRONIK

język obcy, matematyka

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

TECHNIK LOGISTYK

język obcy, geografia

język polski, język obcy, matematyka, geografia

TECHNIK HANDLOWIEC

język obcy, geografia

język polski, język obcy, matematyka, geografia

TECHNIK EKONOMISTA 

język obcy, geografia

język polski, język obcy, matematyka, geografia

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

język obcy, geografia

język polski, język obcy, matematyka, geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  GASTRONOMICZNYCH

język obcy, chemia

język polski, język obcy, matematyka, chemia

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

język obcy, chemia

język polski, język obcy, matematyka, chemia

FOTOTECHNIK

język obcy, chemia

język polski, język obcy, matematyka, chemia

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

język obcy, fizyka

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

język obcy, chemia

język polski, język obcy, matematyka, chemia

TECHNIK MECHANIK

język obcy, fizyka

język polski, język obcy, matematyka, informatyka