Dyrekcja


j_berendt

Jarosław
Berendt

DYREKTOR
.

budynek szkoły, pok. 7A

tel. 67 262-01-08
wew. 37

e-mail:  jberendt@giganci.pl

z_smolinski

Zbigniew
Smoliński

WICEDYREKTOR
DS. DYDAKTYCZNYCH

budynek szkoły, pok. 2A

tel. 67 262-01-08
wew. 11

dyżur dyrektorski:

środa 1000-1300
czwartek 700-1600

a_nowak

Agnieszka
Nowak

WICEDYREKTOR
DS. WYCHOWAWCZYCH

budynek szkoły, pok. 6

tel. 67 262-01-08
wew. 43

dyżur dyrektorski:

wtorek 700-1600,
środa 700-1030

m_bejnarowicz

Maciej
Bejnarowicz

KIEROWNIK
ODiDZ

budynek warsztatów, pok. 208

tel. 67 262-07-81
.

dyżur dyrektorski:

poniedziałek 700-1600
środa 1300-1600