Kalendarz roku szkolnego


Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w ZSP NR1 

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2016

2

Spotkanie z rodzicami 

15 września 2016

3

Rada Pedagogiczna analityczna za rok szkolny 2015/2016

20 września 2016

4

Rada pedagogiczna szkoleniowa

październik 2016

5

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny 

–etap praktyczny

06 października 2016

11 października 2016

6

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych

18 listopada 2016

7

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst

22 listopada 2016

8

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie i policealne)

20  grudnia 2016

9

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas

22  grudnia  2016

10

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie  i  zaoczne)

22  grudnia 2016

11

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016

12

Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst

10  stycznia  2017

13

Wywiadówki – klasy maturalne

04  stycznia 2017

14

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.                                                             

27 stycznia 2017

15

Studniówka

styczeń 2017

16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny 

–etap praktyczny

12 stycznia 2017

09  stycznia 2017

17

Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr 2016/2017 dla uczniów i ocen końcowych dla słuchaczy szkół zaocznych

24.01. 2017

18

Rada klasyfikacyjna za I semestr 2016/2017

26 stycznia 2017

19

Ferie zimowe

30.01-12.02. 2017

20

Wywiadówki

14 lutego 2017

21

Egzaminy  klasyfikacyjne 

13 lutego – 19 lutego 2017

22

Rada Pedagogiczna analityczna za I semestr 2016/2017

23  lutego  2017

23

Rekolekcje 

 marzec  2017

24

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach klas maturalnych

24 marca 2017

25

Promocja szkoły-targi edukacyjne

marzec-kwiecień 2017

26

Spotkanie z rodzicami w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)- informacja o ocenach ndst

28 marca 2017

27

Wiosenna przerwa świąteczna 

13 kwietnia-18 kwietnia 2017

28

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych(szkoły średnie)

24  kwietnia 2017

29

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych(szkoły średnie)

25 kwietnia 2017

30

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (szkoły średniej)

28  kwietnia 2017

31

Promocja szkoły – drzwi otwarte  

kwiecień 2017

32

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– część pisemna 

– część ustna język polski formuła od 2015

– część ustna język polski formuła do 2014

4 maja- 24 maja 2017

8 maja- 20 maja 2017 

4 maja- 26 maja 2017

33

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w dziennikach pozostałych klas

21 maja 2017

34

Spotkanie z rodzicami – informacja o ocenach ndst

25 maja 2017

35

Ostateczny termin wystawiania ocen

18 czerwca 2017

36

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za II semestr 2016/2017

19 czerwca 2017

37

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-etap pisemny 

–etap praktyczny

20 czerwca 2017 godz. 

26 czerwca 2017

38

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017

39

Ferie letnie

24 czerwca -31 sierpnia 2017

40

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

28-29 sierpnia 2017

41

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

– część ustna 

-część pisemna

23-25 sierpnia 2017

22 sierpnia 2017

42

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2016/2017

31 sierpnia 2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSP NR1 w roku szkolnym 2016/2017

31 października  2016 (poniedziałek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

2 maja 2017 (wtorek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

4 maja 2017 (czwartek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

5 maja 2017 (piątek)-  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

8 maja 2017 (poniedziałek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych ZSZ i Technikum

16 czerwca  2017 (piątek) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSZ i Technikum

20 czerwca 2017 (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum