26.09.2016 – 15 lat Europejskiego Dnia Języków!


„Każdy zasługuje na szansę, by czerpać z możliwości kulturowych i ekonomicznych jakie niesie ze sobą znajomość języków obcych. Nauka języka pomaga także rozwinąć tolerancję i zrozumienie pomiędzy ludźmi z różnych środowisk językowych i kulturowych.”

Sekretarz Generalny Rady Europy Walter Schwimmer i Komisarz Europejski Viviane Reding we wspólnym oświadczeniu wydanym z okazji rozpoczęcia Roku Języków Obcych 15 lat temu, w 2001roku.

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (European Day of Languages – EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje.

Nasza szkoła włącza się po raz kolejny w jego obchody.

Głównym celem jest promocja bogactwa kulturowego i językowego Europy i zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie nauki języków.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Nigdy przedtem nie było takich możliwości podjęcia pracy lub nauki w innym europejskim kraju, ale brak umiejętności porozumiewania się w obcych językach uniemożliwia wielu ludziom korzystanie z tej szansy.

Europa jest bogata w języki. Istnieje ponad 200 języków europejskich i wiele więcej, którymi posługują się rodziny mające swoje korzenie na innych kontynentach.

Nauka języka innych narodów jest sposobem pomocy sobie w zrozumieniu siebie na wzajem lepiej i pokonaniu różnic kulturowych.

Znajomość języków obcych jest koniecznością i prawem KAŻDEGO to jedno z głównych przesłań Europejskiego Dnia Języków.