Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach związanych z Europejskim Dniem Języków


Włączając się w obchody 15 rocznicy ustanowienia Europejskiego Dnia Języków 26 września 2016 r. Giganci zasygnalizowali swoją obecność w Europie. Uczniowie otrzymali ulotki dotyczące tego święta, a na szkolnych korytarzach pojawiły się pozdrowienia w różnych językach świata i flagi wielu państw.

I właśnie z tymi pozdrowieniami związana jest pierwsza zabawa, jaką Wam proponujemy: ustalcie, które pozdrowienie jest w jakim języku. Na osobę, która wykaże się najlepszą znajomością wielojęzycznych pozdrowień czeka niespodzianka, którą wręczymy w poniedziałek: 3.10.2016 na dużej przerwie na górnym korytarzu.

Dla chętnych i spragnionych ciekawostek nt Dnia Języków i języków samych w sobie, mamy kolejną zabawę: quiz wiedzowy, który także odbędzie się w poniedziałek 3.10. na dużej przerwie na górnym korytarzu. Oczywiście na uczestników czekają niespodzianki! Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na oficjalnej stronie EDL .

Mamy też coś dla uczniów z zacięciem fotograficznym. Przygotujcie foto-reportaż przedstawiający jak kultury i języki przenikają się wzajemnie na terenie Wągrowca i okolic. Jest wiele przejawów wielokulturowości, które warto zauważyć, by zdać sobie sprawę, jak bardzo języki i kultury oddziałują na siebie. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, a dla wszystkich uczestników czekają niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Dodatkowych informacji chętnie udzielą p. Joanna Kasica, p. Aleksandra Arendt i p. Paulina Pankowska.

Regulamin konkursu fotograficznego : Wągrowiec – miasto w Europie

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczaka w Wągrowcu.
 2. Konkurs ma charakter indywidualny.
 3. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.
 4. Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 27 września 2016r. do 10 października 2016r.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć e-mailem na adres: paufry@wp.pl
 3. Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 6 fotografii z całego reportażu w formacie 3:2 lub 4:3 o rozdzielczości min. 2 Mpx
 4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką cyfrową.
 5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.giganci.pl
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny w wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz akceptację powyższego regulaminu.
 7. Organizator informuje, że dane osobowe autorów prac wykorzystane zostaną zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
 8. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udziela organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
 9. (Pani Paulina Pankowska sala 223 oraz Pani Joanna Kasica sala 113)

III. Przebieg Konkursu

 1. Prace powinny być dostarczone do organizatora konkursu do 10 października 2016 r.
 2. Na każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, klasę.
 3. Podsumowanie konkursu odbędzie się 13 października 2016r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE