Debata społeczna „Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”


„Stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych” to hasło debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu, która odbyła się wczoraj w auli szkolnej naszego zespołu. Celem debaty było wspólne wypracowanie konstruktywnych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach na terenie powiatu wągrowieckiego.

W czasie spotkania policjanci omówili działania profilaktyczne podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Głos zabierali zaproszeni goście: dyrektorzy szkół, wychowawcy, pedagodzy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współdziałających z Policją na rzecz bezpieczeństwa, a także przedstawiciele kuratorium oświaty.