XVI Dzień Papieski przeżywany pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”


We wtorek 11 października 2016 roku przeżywaliśmy po raz kolejny Dzień Papieski. Program słowno – muzyczny który został przygotowany, został zaprezentowany w auli dla wydelegowanych klas naszej szkoły, nauczycieli i dla Dyrekcji z Panem dyrektorem na czele.

Celem tego szczególnego dnia było przypomnienie i przybliżenie postaci naszego Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Jego nauczania, posługi a przede wszystkim świadectwa życia, które mimo cierpienia i ogromnego krzyża choroby, stało się dla całego świata i dla każdego z nas, znakiem wiary i miłości do Boga i do drugiego człowieka.

To już 11 lat mija od śmierci Jana Pawła II. Każdy z nas ma w swoim sercu jakieś wspomnienia Papieża Polaka. Jedni pamiętają jego słowa, inni ból i cierpienie, inni ciepły uśmiech, którym Ojciec Święty obdarowywał wiernych całego świata.

Cały pontyfikat św. Jana Pawła II był ukazaniem zarówno Kościołowi jak i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie.

Chcieliśmy przeżyć swoistego rodzaju rekolekcje, by zacząć wprowadzać w życie naukę papieża, do której być może wcześniej nie było okazji sięgnąć. Myślę że będzie to najlepszy wyraz naszej miłości do Ojca Świętego – Jana Pawła Wielkiego. Starać się wymagać od siebie a na co dzień pokazać i dać świadectwo nie tylko na szkolnym korytarzu, że trzeba otwierać nasze serca dla innych osób, niosąc dobroć i czułość BOGA.

Program przygotowali: Ł. Porczak, T. Cyranek oraz wzięły udział uczennice z 2Teh