Wycieczka Gigantów do SGGW w Warszawie


Dnia 10 października b.r. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu gościli w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelnia przygotowała bardzo ciekawy program dla przedstawicieli zawodów ekonomicznych oraz dla architektury krajobrazu. Przywitano nas bardzo serdecznie w Muzeum SGGW, przedstawiając historię i ciekawostki z 200- letniej tradycji funkcjonowania Uczelni.
Atrakcją była wycieczka po terenie kampusu SGGW. Uczelnia kształci obecnie 25 tys. studentów!

Jakie korzyści dla Uczniów ZSP 1?

Spotkaliśmy się z przedstawicielem Władz Wydziału Nauk Ekonomicznych – Prodziekanem ds. Współpracy z Jednostkami Krajowymi i Zagranicznymi WNE P. dr Niną Drejerską. Ogólny zarys projektu Akademii Przedsiębiorczości, do którego mamy zamiar przystąpić, przedstawiła P. dr Elżbieta Kacperska.
W ramach cyklu spotkań „Randez-vous z Wydziałem Nauk Ekonomicznych” uczniowie uczestniczyli w wykładzie tematycznym „Od zaradności do przedsiębiorczości, czyli jak obudzić w sobie biznesmena” wygłoszonym przez dr Tadeusza Filipiaka. Następnie odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów WNE o tematyce „Zarzadzanie łańcuchem dostaw”. Część merytoryczna zakończyła się otrzymaniem certyfikatów przez Uczniów.
Kolejnym punktem była wizyta na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i spotkanie z dr hab. Markiem Szumańskim w pracowni Planowania Przestrzennego. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania kilka słów o warszawsko-ursynowskiej szkole architektury krajobrazu oraz obejrzenia wystawy czasowej opracowań studenckich. Szczególne wrażenie wywarł Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny.

Jakie korzyści dla ZSP 1?

Nawiązanie współpracy z renomowaną Uczelnią.
Drugi dzień wycieczki był równie pełen wrażeń – Ogród w Nieborowie oraz założony przez księżnę Helenę Radziwiłłównę Ogród Romantyczny w Arkadii. Było to połączenie lekcji historii z przepięknym przedsięwzięciem architektonicznym. Pomimo niesprzyjającej aury warto było zwiedzić te barokowe zabytki kultury.

Opiekunami grupy byli P. Mariola Nowakowska i P. Jerzy Springer