ZAWSZE POLAKAMI!


Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole apel upamiętniający 98 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Młodzież szkolna wraz z opiekunami p. I. Grabowską, p. Ł. Rybakiem oraz z p.J. Kotlińską przygotowała krótki program artystyczny, w którym zaprezentowała etapy walki o niepodległość. Cała uroczystość została wzbogacona pieśniami patriotycznymi oraz prezentacją przedstawiającą dzieje Polski.

Podczas akademii przedstawiciele klas pierwszych technikum i szkoły zawodowej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie nowo wybranym członkom zostały wręczone przez dyrektora szkoły p. J. Berendta nominacje do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Serdecznie dziękujemy pocztowi sztandarowemu oraz młodym artystom za pomoc w przygotowaniu apelu: K. Marciniak (kl. II Tl), D. Dalkowskiemu (kl. I Tla), P. Świderskiemu, K. Rozmacińskiemu (kl. I Tl), A. Kaczmarek, B. Kopydłowskiej, P. Springer, A. Krych (kl. III Tż), M. Szczuraszek, A. Nowakowskiej (kl. III Tl) oraz K. Głowskiej, A. Kędzior i J. Klar (kl. III Tpe).

Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.