„Szlachetny”- młodzieżowe słowo roku społeczności z Kcyńskiej!


Podążając za słownikiem PWN słowo „szlachetny” rozumiane jest jako:

  1. postępujący w sposób wspaniałomyślny, uczciwy i bezinteresowny;
  2. odznaczający się harmonią, subtelną prostotą, umiarem;
  3. wyróżniający się jakimiś rzadkimi cechami lub odznaczający się doskonałą jakością.

Tym dla Gigantów jest „Szlachetna paczka”!

W dniu 23.11.2016 na wągrowieckiej płycie Rynku odbył się happening rozpoczynający ogólnopolską akcję „Szlachetnej paczki” zorganizowany przez młodzież naszej szkoły.

Dziękujemy Panu Staroście Tomaszowi Kranc za objęcie akcji honorowym patronatem. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie, wspólną zabawę i wspólnie zatańczoną belgijkę.

SZLACHETNA PACZKA TO DOBRO ,  RAZEM POKONAMY KAŻDĄ PRZESZKODĘ