Szkolny konkurs wiedzy na temat „HIV I Aids”


Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs wiedzy dla uczniów naszej szkoły. Jego celem było:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS;
  • kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS;
  • integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs został przeprowadzony 24 listopada 2016 r. , a 25 listopada Pani Dyrektor od spraw wychowawczych wręczyła dyplomy i nagrody następującym uczniom:

  1. Ola Łuksztet – klasa ITE
  2. Milena Szejner – klasa ITE
  3. Klaudia Głowska – Itż
  4. Zuzanna Grochocińska – I Tż

Serdecznie gratulujemy.

Zwycięzcy wezmą udział w dalszym etapie, tym razem w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/Aids, który odbędzie się 2 grudnia a jest organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną .