Organizacja imprez masowych – wykład


M. Wojtasiak i M. Andryszak zaprosili na zajęcia lekcyjne Pana Artura Bondara założyciela firmy Bond Guard Security.

Pan Artur omówił jak w praktyce wygląda organizacja imprez masowych w Polsce z punktu widzenia organizacji ochrony. Wiążę się to z wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – dla zawodu technik logistyk. Przedstawił wymagania dotyczące ilości osób ochrony informacyjnej i porządkowej w celu bezpiecznego zorganizowania imprezy. Omówił problemy pojawiające się podczas organizacji imprez masowych.