Bezpieczne walentynki


Obchodzone niedawno Walentynki, czyli Dzień Zakochanych, były dobrą okazją do tego, żeby zwrócić uwagę młodych ludzi na zagrożenia zdrowotne związane z zachowaniami miłosnymi i po raz kolejny przybliżyć im problematykę zarażania wirusem HIV i zachorowania na chorobę AIDS.

Właśnie tego dnia, czyli14 lutego 2017r., uczniowie sześciu klas pierwszych klas technikum (I Tl, I Tm, I Tż, I Ti, I Te, I Tfh) wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Bezpieczne Walentynki”, które prowadziła pani Ina Łapacz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu.

Uczniowie obejrzeli film „Historie z życia”, który składał się z dwóch części: „Mogło być inaczej” i „Żyć z HIV”. Zapoznali się oni także z multimedialną prezentacją uczniowską, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie powiatowym „Młodość kontra HIV”.

Dla uczestników programu przygotowano również broszury i ulotki informacyjne o HIV/AIDS.