Nieznajomość prawa szkodzi!


12 kwietnia 2017r. funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – Daria  Kasperkowiak i Anna Perła spotkały się z uczniami 15 klas naszej szkoły (9 klas pierwszych, 1 kl.druga i 5 klas trzecich ). Przeprowadziły z nimi zajęcia dotyczące CYBERPRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I BEZPIECZEŃSTWA W SIECI oraz BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO.

Prelegentki wyjaśniły pojęcia prawne dotyczące nieletnich i dorosłych, a następnie –  wyświetlając film i prezentację – zdefiniowały  „Cyberprzemoc jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych”. Zwróciły uwagę, że w Cyberprzemocy najczęściej pojawia się agresja słowna. Są to m. in. złośliwe komentarze i wyzwiska, ale też i groźby. Pojawiają się też przypadki przejmowania kont na portalach lub tworzenie fałszywych po to, aby komuś zaszkodzić – tzw. tworzenie fałszywej tożsamości.

Wiele przypadków dotyczy publikowania zdjęć i filmów, które mają na celu obrażanie lub ośmieszanie kogoś.

Funkcjonariuszki dobitnie podkreślały, że Cyberprzemoc –  tak samo jak przemoc fizyczna i słowna – pociąga za sobą konsekwencje prawne, a sprawcy Cyberprzemocy ponoszą odpowiedzialność karną i odpowiadają za swoje czyny zgodnie z :

  • Kodeksem Wykroczeń ( art.141, 107 ),
  • Kodeksem  Cywilnym ( art.23, 24 ),
  • Kodeksem Karnym ( art.190 a, art.190a par.2, art.190 par. 1-2, art.191 par.1-2, art.212 par.1-4, art.267 par. 1-4, art. 268 par. 1-3 ).

Panie apelowały do młodzieży:

W sieci nikt nie jest anonimowy. Wiele osób każdego dnia cierpi z powodu Cyberprzemocy. Cyberprzemoc jest przestępstwem. Pomyśl, zanim klikniesz, wyślesz…

Spotkanie zakończyło się pokazem i omówieniem zdjęć z lokalnych wypadków komunikacyjnych. Funkcjonariuszki uczulały uczniów, by przestrzegali przepisów ruchu drogowego, nie ulegali brawurze za kierownicą pojazdu.

Nie jesteście sami na jezdni! Zadbajcie o bezpieczeństwo własne i innych! Życie jest tylko jedno!