MEMem w Reymonta – wyniki konkursu


Szkolny Konkurs p.n. „MEMem w Reymonta”, organizowany przez Bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty.

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Władysława Reymonta, zachęcenie do aktywności twórczej oraz rozwoju umiejętności i kreatywności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zadaniem konkursowym było opracowanie MEMów dotyczących życia i (lub) twórczości Reymonta, przy wykorzystaniu narzędzi strony internetowej www.memy.pl, aplikacji ToonyTool, itp.

Komisja konkursowa w składzie: p. Magdalena Wekwert, p. Aleksandra TabakaHoffmann, p. Anna Przesławska, dokonała oceny 39 prac zgłoszonych do konkursu. Jury zdecydowało o zwycięstwie ucznia Michała Wawrzyniaka z klasy 2 Til, którego pracę oceniono najwyżej pod względem jej zgodności z tematem konkursu, oryginalności pomysłu, czytelności i estetyki wykonania.

Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się prace: Tomasza Gizy, Daniela Biniewskiego z klasy 1Ti.

Nauczyciele bibliotekarze zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia dla projektu ucznia Roberta Piaseckiego z klasy 3 Tia za niebanalne podejście do tematu.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem p. Oli Tabaki-Hoffmann za współpracę w przeprowadzeniu konkursu oraz do p. Emilii Moszyńskiej za przybliżenie swoim uczniom sylwetki Władysława Reymonta.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.