Zajęcia profilaktyczne z funkcjonariuszkami Policji.


18 października 2017r. funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – Anna Perła i Daria Kasperkowiak – spotkały się z uczniami ośmiu klas pierwszych technikum i przeprowadziły z nimi zajęcia dotyczące zagadnień CYBERPRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ, BEZPIECZEŃSTWA W SIECI oraz HANDLU LUDŹMI.

Prelegentki wyjaśniły pojęcia prawne dotyczące nieletnich i dorosłych, a następnie zdefiniowały cyberprzemoc, jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zwróciły uwagę, że w cyberprzemocy najczęściej pojawia się agresja słowna. Są to m.in. złośliwe komentarze i wyzwiska, ale też groźby. Pojawiają się również przypadki przejmowania kont na portalach lub tworzenie fałszywych kont po to, aby komuś zaszkodzić – tzw. tworzenie fałszywej tożsamości. Wiele przypadków dotyczy publikowania zdjęć i filmów, które mają na celu obrażanie lub ośmieszanie kogoś.

Funkcjonariuszki dobitnie podkreślały, że cyberprzemoc – tak samo jak przemoc fizyczna i słowna – pociąga za sobą konsekwencje prawne, a sprawcy cyberprzemocy ponoszą odpowiedzialność karną i odpowiadają za swoje czyny zgodnie z:

  • Kodeksem Wykroczeń (art.141, 107)
  • Kodeksem Cywilnym (art.23, 24)
  • Kodeksem Karnym (art.190a, art.190a par.2, art.190 par.1-2, art.191 par.1-2, art.212 par.1-4, art.267 par. 1-4, art. 268 par. 1-3).

Funkcjonariuszki w drugiej części swojego wystąpienia przypomniały, że 18 października przypada Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Dzień ten ma na celu uświadomienie skali problemu – codziennie kobiety zmuszane są do prostytucji, dzieci do niewolniczej pracy albo żebrania na ulicach, nawet dorośli mężczyźni padają ofiarą tego procederu, szukając szybkiego zarobku za granicami kraju (wyzysk przez nieuczciwych pośredników pracy). Policjantki ostrzegały, że najbardziej narażone są kobiety – stanowią one aż 60% przypadków wszystkich pokrzywdzonych.

Funkcjonariuszki na koniec zajęć apelowały do młodzieży:

,,Zagrożenia czają się wszędzie – zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w tym wirtualnym. Dlatego pomyśl, zanim komuś zaufasz…”