Jubileuszowa Eko-olimpiada w Wągrowcu.


Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski na stałe wpisała się w kalendarz edukacyjnych wydarzeń powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. W tym roku zorganizowano ją po raz dziesiąty. Celem olimpiady jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu subregionu północnej wielkopolski wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego. Czytaj więcej…