Jubileuszowa Eko-olimpiada w Wągrowcu.


Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski na stałe wpisała się w kalendarz edukacyjnych wydarzeń powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. W tym roku zorganizowano ją po raz dziesiąty. Celem olimpiady jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu subregionu północnej wielkopolski wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.

20 października w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu rywalizacja toczyła się na poziomie powiatowym. O godzinie 9.00 do sprawdzianów usiedli uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII), o 11.00 – gimnazjaliści, o 13.00 za długopisy chwyciła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.  Na wskazanie poprawnych odpowiedzi uczestnicy olimpiady (w każdym etapie) mieli 45 minut.

Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów: Milena Szejner klasa II Te, Aleksandra Łuksztet klasa II Te, Klaudia Głowska klasa II Tż, Zuzanna Grochocińska klasa II Tla, Jonatan  Maćkiewicz klasa I Tm, Michał Radziątkowski klasa I Tm, Miłosz Klockowski klasa ITm.

W każdej z trzech wymienionych wyżej kategorii wyłoniono najlepszą ósemkę, która 7 listopada będzie reprezentować Powiat Wągrowiecki podczas finału ponadpowiatowego. Ten odbędzie się w Pile.

W zaszczytnym gronie zwycięzców znalazła się uczennica naszej szkoły Milena Szejner z klasy II Te, która zajęła III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Monika Janas – Cieszyńska i Beata Klapiszewska