Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS


Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszej szkoły.

Jego celem było:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS,
  • kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS,
  • integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs został przeprowadzony 21 listopada 2017 roku. W eliminacjach wzięło udział 59 uczniów z klas I, II klas branżowych i technicznych.

Najwyższe wyniki (na 47pkt max) uzyskali:

1.Milena Szejner – klasa II Te 42 pkt

2.Aleksandra Łuksztet – klasa II Te 35 pkt

3.Natalia Moszyńska – klasa I Tż 32 pkt

3.Maciej Mączyński – klasa I Tż 32 pkt

 Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się dnia 1 grudnia w auli szkolnej o godz. 11.30.