W gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów!


W dniu 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, nasz uczeń Maciej Małecki odebrał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyplom przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. To ogromne wyróżnienie i podsumowanie ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców, o czym wspomniała, przemawiając do zgromadzonych na uroczystości, pani Kurator Elżbieta Leszczyńska.

Serdecznie gratulujemy Maciejowi Małeckiemu i życzymy dalszych sukcesów!