Profilaktyka chorób nowotworowych piersi.


29 listopada 2017 r. troska o zdrowe i piękne piersi doprowadziła do udziału dziewcząt z 13 klas technikum w spotkaniu z Panem Dariuszem Godlewskim – doktorem nauk medycznych i prezesem zarządu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Do spotkania doszło dzięki staraniom Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Tematem wykładu i prezentacji multimedialnej naszego gościa była profilaktyka chorób nowotworowych piersi.

Specjalista przekazał uczennicom wiedzę na temat budowy piersi, ich roli w karmieniu potomstwa, możliwości zachorowania oraz leczenia. Zachęcał do właściwego odżywiania się dziewcząt i dokonywania przez nie samokontroli piersi. Wyjaśniał też na czym polega badanie mammograficzne oraz leczenie różnych zmian chorobowych w obrębie gruczołu piersiowego.

Prelegent podkreślał dobitnie, że każda kobieta powinna wiedzieć, co należy robić, żeby nie zachorować na raka piersi oraz co robić, żeby w razie zachorowania mieć jak największe szanse na wyleczenie.

Pan doktor tłumaczył dziewczętom, że nie żyją one same dla siebie, ale mają rodziny, naukę, swoje pasje, plany na przyszłość oraz że cieszą się one tymi chwilami, tą codziennością i chcą w niej być. Aby tak się stało, to dziewczęta już teraz powinny zadbać o siebie i swoje zdrowie, uważnie obserwować i badać swoje ciało. Doktor Godlewski zapewniał, że jeśli zmiany w obrębie piersi zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i zgłoszone lekarzowi, to istnieje szansa na wyleczenie i dalsze satysfakcjonujące życie.