„Spotkanie z genealogią”


W dniu 4 grudnia 2017 roku w Bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty z genealogii. Jest to nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem więzi między ludźmi i rodzinami, ich pochodzeniem, historią, wzajemnymi relacjami i losami poszczególnych członków rodziny.

Zajęcia z cyklu „Spotkań z genealogią”, przeprowadziła pani Aneta Andrzejewska dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Filii im. Piotra Palińskiego w Wągrowcu.

Przodków patrona naszej szkoły Stanisława Mikołajczyka, poszukiwały uczennice z klasy IV Tż, w ramach lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie z panią Honoratą Kapałczyńską.

Uczestniczki zajęć dowiedziały się, czym jest drzewo genealogiczne, do czego służy i jak się je tworzy oraz na jakich stronach internetowych można znaleźć informacje o przodkach.

Na zakończenie wszystkie uczennice otrzymały od pani Anety zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach warsztatowych pod nazwą  „Próba opracowania drzewa genealogicznego Stanisława Mikołajczyka – patrona szkoły”.