XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości


„Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”- to hasło przewodnie tegorocznych zawodów.

Do XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zgłosiło się ponad 13 tys. uczniów z 867 szkół. Również Giganci dołączyli do tego zaszczytnego grona. 7 grudnia w auli szkolnej odbył się pierwszy etap olimpiady, do którego przystąpiło 45 uczniów naszej szkoły.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

O wynikach poinformujemy w terminie późniejszym, tymczasem życzymy naszej reprezentacji powodzenia!