„Obycie umila życie”


W listopadzie i grudniu br., z inicjatywy Biblioteki szkolnej, zrealizowano w naszej szkole Projekt edukacyjny „Obycie umila życie”, adresowany do młodzieży klas branżowych.

Celem projektu było uświadomienie młodzieży wartości poznania zasad kulturalnego zachowania i stosowania ich zarówno w domu, szkole, wśród codziennych sytuacji życiowych.

W ramach projektu młodzież obejrzała film edukacyjny „Kultura osobista”, znajdujący się w zasobach naszej biblioteki, a także przeprowadzono quiz wiedzy o savoir-vivre „Obycie umila życie, czyli warto być uprzejmym”. Pozwolił on ocenić własną wiedzę na temat znajomość zasad etykiety. Dodatkowo uczniowie otrzymali, przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy, biuletyn „Savoir-vivre, czyli potrafię żyć w społeczności”, dla sprawdzenia poprawności odpowiedzi na pytania quizu.

Końcowym akcentem projektu była ekspozycja tematyczna w bibliotece „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z innymi pozycjami z zakresy tej tematyki, dostępnymi w naszej bibliotece.

Tematyka projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obok walorów edukacyjnych projekt zapewnił również dobrą zabawę, a także zdrową rywalizację i dlatego będzie kontynuowany w następnym semestrze obecnego roku szkolnego.

Dziękujemy za współpracę przy realizacji zadań koleżankom i koledze: Joannie Cyganek, Alicji Kotarbie, Kamili Hekiert, Joannie Wesołowskiej i Władysławowi Bresinskiemu.

Dotychczas w projekcie uczestniczyło 225 uczniów.