Akcja ,,Błysk”


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym było tematem zajęć edukacyjnych dla uczniów III i IV klas naszej szkoły.

Zajęcia te przeprowadzili 21 grudnia 2017 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu: Anna Perła i Dominik Zieliński. Poinformowali oni młodzież, że od 18 grudnia br. w całym województwie wielkopolskim policjanci przeprowadzają akcję ,,Błysk”. Wyjaśnili, że jest to przedsięwzięcie profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ma ono na celu ograniczenie zdarzeń z udziałem pieszych. Prelegenci przypomnieli naszym młodym uczestnikom ruchu drogowego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdem oraz poruszania się pieszo. Apelowali, by w ruchu drogowym zawsze pamiętać o kodeksowej zasadzie ograniczonego zaufania i być czujnym. Potępiali brawurę na drodze i brak ,,wyobraźni”.

Funkcjonariusze przestrzegali:

Konsekwencje złych wyborów i złych decyzji mogą być straszne dla uczestników ruchu drogowego i ich rodzin.