Promocja idei wolontariatu i transplantacji- cykl pogadanek.


W grudniu, w naszej szkole, odbył się cykl pogadanek przeprowadzonych przez wychowawców klas na temat roli wolontariatu i chęci pomagania drugim.

Wychowawcy zwracali szczególną uwagę uczniów na konieczność rozwijania w sobie dobroci,  empatii oraz postaw altruistycznych. Wskazywali na fakt, iż pomaganie nie przynosi jedynie pozytywnych skutków obdarowywanemu, ale również rozwija i uszlachetnia życie człowieka, który tę pomoc niesie. Człowiek skierowany ku drugiemu promieniuje na innych pokojem i radością.

Pogadanki dotyczyły również propagowaniu kampanii „Drugie Życie”. Wiedza na ten temat jest konieczna, żebyśmy w decydującym momencie, mogli podjąć świadomą decyzję.