Czas egzaminów zawodowych


Uczniowie klas Technikum Mechatroniczego przystąpią niebawem do egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

E.O3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z tym, trwa intensywna praca i doskonalenie swoich umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. Pozwoli to na zdobycie praktycznej wiedzy z powyższych dziedzin.