Szkolenie z obsługi defibrylatora AED


Szkolny Klub Wolontariatu „Dar Życia” nawiązał współpracę z drużyną ratowniczą z firmy Bridgestone w Poznaniu. W związku z posiadaniem przez szkołę defibrylatora AED, zaprosiliśmy do szkoły Pana Rafała Balcera, który 8 lutego br. wraz ze swym zespołem przeprowadził dla uczniów i nauczycieli szkolenie z zakresu użycia AED.

Reprezentacja Bridgestone Poznań to drużyna ratowników – wolontariuszy, którzy bezinteresownie dzielą się swoimi umiejętnościami i propagują wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia akcji ratunkowych. Każdy z ratowników bierze regularnie udział w szkoleniach związanych z zasadami bezpieczeństwa. Ich umiejętności były niejednokrotnie nagradzane. Drużyna startowała w zawodach dla brygad ratowniczych „Bezpieczna Firma”. W 2015 roku stanęli na najwyższym podium, natomiast rok później zajęli drugie miejsce na 35 zespołów.

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, prócz szkolenia obejmującego użycie defibrylatora, zostali również przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w omdleniach, zasłabnięciach, utracie oddechu i przytomności. W szkoleniu brało udział 11 klas oraz około 30 nauczycieli.

Jesteśmy przekonani, że przeszkolone osoby nie tylko nabyły umiejętności w obsłudze defibrylatora, ale w razie konieczności będą umiały udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Na koniec spotkania nasze wolontariuszki, w ramach kampanii „Drugie życie”, przekazały ratownikom oświadczenia woli – dokument drugiego życia.

Jesteśmy wdzięczni ratownikom za udzielenie nam cennej wiedzy i umiejętności, a także mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.