Olimpiada Przedsiębiorczości


Olimpiada Przedsiębiorczości jest nowoczesnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze, posiada status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do XII edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 13 tys. młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z 867 szkół w całej Polsce, nie zabrakło także uczniów naszej szkoły.

Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Hasło tegorocznych zawodów: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowała się uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego Natalia Załęska. Zawody odbyły się 1 marca 2018 roku, w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test sprawdzający wiedzę, składający się z 50 pytań o różnym stopniu trudności.

Natalia uzyskała możliwość przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA, który odbędzie się 1 czerwca w Warszawie.

Gratulujemy!