Strzały dla powstańców


9 lutego 2018 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Żelicach, z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego odbył się II Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego z karabinka pneumatycznego.

Patronat honorowy nad turniejem objęli:

  • Starosta Powiatu Wągrowieckiego,
  • Wójt Gminy Wągrowiec,
  • Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW 1918-1919,
  • Komendant Hufca ZHP w Wągrowcu.

Celem zawodów było:

  • upamiętnienie wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
  • popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
  • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy związanej z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
  • rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym.

W turnieju wzięło udział 36 strzelców. Reprezentacja Gigantów w składzie: Monika Brandt z klasy I Tż, Mikołaj Drewicz z I Ti, Mateusz Gwizd z klasy II Ti.

Zajęli oni II miejsce drużynowo w kategorii szkoły ponadpodstawowe. W konkurencji indywidualnej Mateusz Gwizd wystrzelał III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!