Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkół Powiatu Wągrowieckiego


W czwartek 12 kwietnia br. gościliśmy w naszej szkole nauczycieli bibliotekarzy szkół Powiatu Wągrowieckiego.

Było to kolejne z cyklu spotkań, w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, których koordynatorem jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Filia im. Piotra Palińskiego w Wągrowcu.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który realizowany był w naszej szkole w 2017 roku.

Nauczyciele bibliotekarze mogli także zapoznać się z nowościami z zakresu literatury pedagogicznej, które wyeksponowane zostały na wystawie, przygotowanej przez panie bibliotekarki z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.

W drugiej części spotkania, Pani dyrektor Agnieszka Nowak, oprowadziła gości po naszej szkole. Zwiedzający podziwiali zwłaszcza bogato wyposażone pracownie nauki zawodu oraz ustawiczny rozwój naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację spotkania.