Z wizytą w Budzyniu – promocja szkoły!


Giganci odwiedzili szkołę w Budzyniu prezentując bogatą ofertę edukacyjną. Zapoznali gimnazjalistów ze specyfiką nauki i praktyki zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej. Rozmawiali nie tylko o kierunkach kształcenia, ale możliwościach rozwoju pasji i zainteresowań.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie!