Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBI


8 czerwca uczennica naszej szkoły, Natalia Załęska z klasy 3 Teh przystąpiła do egzaminu dojrzałości biznesowej.

Certyfikat Wiedzy Ekonomicznej YoungMBA jest dokumentem potwierdzającym wysoką dojrzałość biznesową. Osoba, która uzyskała certyfikat, opanowała zagadnienia z ekonomii i zarządzania w stopniu umożliwiającym ich wykorzystywanie w praktyce biznesowej.

Idea certyfikacji dojrzałości biznesowej spotyka się z bardzo dużą przychylnością pracodawców, specjalistów od rekrutacji i całego środowiska praktyków, gdyż dzięki takiej certyfikacji uzyskują oni dodatkowe narzędzie ułatwiające selekcję najbardziej wartościowych pracowników.

Certyfikacja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Niestety na wyniki musimy poczekać do połowy lipca. Wyjazd do Warszawy był okazją do zwiedzania stolicy. Zgodnie z tradycją Gigantów wykorzystaliśmy w tym celu rowery.