Aktywne wakacje Gigantów


7 lipca Giganci przyłączyli się do III Wągrowieckiego Cysterskiego Rajdu Rowerowego, organizowanego przez Klub Turystyki Rowerowej „PAŁUKI TOUR”.

Celem imprezy była popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem jako zdrowej formy ruchu, promocja i propagowanie walorów sportowo -rekreacyjnych powiatu wągrowieckiego oraz integracja sympatyków i pasjonatów jazdy rowerowej. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z krótkiej przejażdżki naszym gigantycznym rowerem po terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pogoda i humory dopisały, bo przecież sport to zdrowie!