Nowa pracownia mechatroniczna


19 września Starosta Wągrowiecki pan Tomasz Kranc i Wicestarosta pan Michał Piechocki odwiedzili naszą szkołę. Pan dyrektor Jarosław Berendt wraz z nauczycielami zaprezentowali władzom powiatu nową pracownię mechatroniczną oraz aulę, która przeszła generalny remont.

Pracownia mechatroniczna jest wyposażona w  nowoczesne układy elektryczne, elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. W auli zamontowano nowoczesny system audiowizualny poprzez użycie inteligentnego programu do sterowania nagłośnieniem, oświetleniem, nawiewem.

Wykorzystanie profesjonalnego systemu sterowania i wizualizacji procesów wyróżnia naszą aulę  wszechstronnością i elastycznością, daje możliwość obsługi wielu różnych typów urządzeń.