XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa 2018


16 października 1978 roku, 40 lat temu miało miejsce bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie. Kardynał z Krakowa został wybrany na następcę św. Piotra. Jan Paweł II został Pasterzem owczarni Chrystusa, swoją posługą zmienił losy świata i losy Polski.

To już po raz 18 uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w Dniu Papieskim, który tym razem pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, zgromadził nas przy zamyśleniu nad słowem „OJCIEC”. Dziękujemy uczniom za cierpliwość, pracę i zaangażowanie w Dzień Papieski.

„Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za naszymi Ojcami, aby wraz z naszymi mamami i nami tworzyli wspólnoty życia i miłości. Niech ich miłość do naszej rodziny będzie mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Wstawiaj się za młodymi, aby w swoich ojcach odnajdywali mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Święty Janie Pawle II, strzeż naszych ojców i pozwól im doświadczać w codziennym życiu „pięknej miłości”, w której obecna jest moc Chrystusa – Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata. Amen.”