Powiatowa Olimpiada Ekologiczna


Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski na stałe wpisała się w kalendarz edukacyjnych wydarzeń powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, wągrowieckiego i złotowskiego. W tym roku zorganizowano ją po raz jedenasty.

Celem olimpiady jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu subregionu północnej wielkopolski wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.

16 października w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu rywalizacja toczyła się na poziomie powiatowym. O godz. 9.00 do sprawdzianów usiedli uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII), o 11.00 – gimnazjaliści, o 13.00 za długopisy chwyciła młodzież ponadgimnazjalna. Na wskazanie poprawnych odpowiedzi uczestnicy olimpiady (w każdym etapie) mieli 45 minut.

Naszą szkołę reprezentowało 11 uczniów: Milena Szejner kl. III Te, Aleksandra Łuksztet kl. III Te, Jonatan  Maćkiewicz kl. II Tm, Michał Radziątkowski kl. II Tm, Marta Korbal ITl, Kamila Kamińska klasa ITi, Marianna Stachyra kl. ITe, Wiktoria Kucz ITe, Weronika Głogowska ITż, Izabela Ciachla ITż, Milena Marciniak kl. ITż. Opiekunem uczniów była pani Monika Janas – Cieszyńska.

W każdej z trzech wymienionych wyżej kategorii wyłoniono najlepszą ósemkę, która 7 listopada będzie reprezentować Powiat Wągrowiecki podczas finału Ponadpowiatowego w Pile.

W zaszczytnym gronie zwycięzców znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Jonatan Maćkiewicz zajął II miejsce, a Michał Radziątkowski otrzymał wyróżnienie, to oni będą reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.