Pamiętamy


W listopadzie odwiedzamy cmentarze, przynosimy kwiaty, zapalamy znicze na grobach bliskich. To także czas pamięci narodowej.

Znicze płoną na grobach powstańczych, na bezimiennych mogiłach żołnierskich i przy tablicach pamiątkowych. Oddajemy hołd ludziom zasłużonych, poległym.

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat opiekują się miejscem pamięci w Bukowcu. Również w tym roku odwiedzili miejsce, gdzie w grudniu 1939 roku hitlerowcy rozstrzelali 107 osób z wągrowieckiego więzienia. Wśród rozstrzelanych byli powstańcy wielkopolscy, nauczyciele, rzemieślnicy, rolnicy, ludzie walczący w obronie swoich miejscowości.