„ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁĄ” – projekt edukacyjny


Szkolny Konkurs p.n. „Niepodległość – kocham i rozumiem”, organizowany przez Bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty. Był to ostatni akcent, realizowanego przez bibliotekę szkolnego projektu edukacyjno – patriotycznego pod hasłem „Świętujemy Niepodległą”, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs był dla uczniów okazją do refleksji nad osobistym znaczeniem niepodległości oraz próbą werbalizacji własnych odczuć związanych z tematem niepodległości ojczyzny.

Uczestnicy konkursu odpowiadając na pytanie: Czym dla mnie jest niepodległość?,  tworzyli projekt chmury wyrazów – własnych skojarzeń, wykorzystując narzędzia i aplikacje internetowe: Tagxedo, Wordle, WordArt itp

Komisja konkursowa w składzie: P. Aleksandra TabakaHoffmann, P. Joanna Wesołowska, P. Wiesława Szymanowska, dokonała oceny 72 prac zgłoszonych do konkursu. Jury zdecydowało o zwycięstwie uczennicy Kamili Kamińskiej z klasy 1 Ti, którego pracę oceniono najwyżej pod względem jej zgodności z tematem konkursu, oryginalności pomysłu, czytelności i estetyki wykonania.

Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się prace: Patryka Dudziaka z klasy 1 Tmp, Jakuba Olejniczaka z klasy 3Ti.

Osobne podziękowania kierujemy pod adresem p. Oli Tabaki-Hoffmann za współpracę w przeprowadzeniu konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Poniżej prezentujemy wyróżnione oraz zdaniem komisji konkursowej najciekawsze prace uczestników konkursu.