Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Marty Bączkowskiej!


17 grudnia 2018 roku w Domu Kultury Iskra w Pile zostały wręczone Stypendia Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali najlepsze wyniki w nauce, w roku szkolnym 2017/2018 – w każdym typie szkoły średniej.

Z pięciu powiatów stypendia Premiera otrzymało 46 uczniów, w tej grupie znalazła się uczennica naszej szkoły – Marta Bączkowska z klasy IV Tmf. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem delegatury Kuratorium Oświaty w Pile oraz Starostwo Powiatowe. Uroczystego wręczenia stypendiów dokonała Wielkopolska Kurator Oświaty wraz z dyrektorem delegatury Kuratorium Oświaty w Pile. Serdecznie gratulujemy.

I Ty możesz za rok zostać Stypendystą Prezesa Rady Ministrów!