Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS


Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszej szkoły.

Celem konkursu było:

  • poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS,
  • kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na Aids,
  • integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Konkurs został przeprowadzony 7 grudnia  2018 roku. W eliminacjach wzięło udział 59 uczniów z klas pierwszych klas branżowych i technicznych. Najwyższe wyniki (na 40 pkt max) uzyskali:

  1. Patrycja Dobrzykowska – klasa I Tl 38 pkt.
  2. Laura Wójcik – klasa I Te 38 pkt.
  3. Jakub Kozubek – klasa I Te 36 pkt.
  4. Mikołaj Wojtecki – klasa I Tmp 35 pkt.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 14 grudnia, a zakończyło się pamiątkowym zdjęciem z Panią dyrektor Agnieszką Nowak. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. Monika Janas – Cieszyńska i Iwona Grochulska.