III Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego w Żelicach


Dla upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,11 stycznia 2019 r. odbył się III Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego.

Turniej zorganizowany został przez Koło Wągrowiec Gmina Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach. Zawody przeprowadzono pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wągrowieckiego, Wójta Gminy Wągrowiec, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Komendanta Hufca ZHP w Wągrowcu, Prezesa Bractwa Strzeleckiego i Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żelicach, którzy byli jednocześnie fundatorami nagród.

W turnieju wzięło udział 44 zawodników reprezentujących 11 szkół powiatu wągrowieckiego.W kategorii szkół ponadpodstawowych Giganci, w składzie: Monika Oleksy z klasy I Tż, Mikołaj Drewicz z klasy II Ti, Mateusz Gwizd z klasy III Ti, wystrzelali drugie miejsce. Ponadto Monika Oleksy zdobyła srebro w konkurencji indywidualnej szkół ponadpodstawowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!