Olimpiada Wiedzy Ekologicznej


Dnia 10 stycznia 2018 r. w Zespole Szkól nr 1 w Wągrowcu odbył się etap szkolny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2019.

W olimpiadzie wzięło udział 56 uczniów klas technicznych. Wynik testu 80 % poprawnych odpowiedzi dawał szansę na zakwalifikowanie się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu.

Z radością  informujemy, że do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 wspaniałych uczniów:

  • 1 miejsce Michał Radziątkowski – klasa II Tm
  • 2 miejsce Jonatan Maćkiewicz – klasa II Tm
  • 3 miejsce Weronika Rudnik – klasa I Te

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast Główny Komitet Olimpiady wiedzy Ekologicznej działa w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody.

Cieszymy się, że nasi „Ekouczniowie” dołączyli do licznej olimpijskiej rodziny.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Monika Janas-Cieszyńska i Beata Klapiszewska-Kaźmierczak.