Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej


W piątek 15 marca, w Światowy Dzień Konsumenta, w Sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbył się Etap Powiatowy XV Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Test składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 45 minut.

Reprezentacja Gigantów wyłoniona etapem szkolnym Olimpiady, rywalizowała z Zespołem Szkół nr 2 oraz Zespołem Szkół w Gołańczy.

Po przeprowadzeniu testu oraz trzech dogrywek Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów Etapu Powiatowego XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Giganci zajęli: I miejsce – Weronika Rudnik, II miejsce – Eryk Dybowski, a IV miejsce – Jakub Kozubek.

W finale XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, która odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Poznaniu walczyć będą: Weronika Rudnik Eryk Dybowski. Gratulujemy!