Wsparcie schroniska w Sułaszewie.


2 kwietnia 2019 roku wychowankowie klasy I ekonomicznej wraz z opiekunami: panią Moniką Janas – Cieszyńską i panią Mariolą Nowakowską, odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sułaszewie.

Przekazali karmę zakupioną ze środków zebranych podczas Świąt Bożego Narodzenia. Opiekunowie schroniska przeprowadzili pogadankę na temat funkcjonowania schroniska, przebywających w nim pieskach, opiece weterynaryjnej nad nimi, pracy wolontariuszy oraz problemach, z którymi boryka się schronisko.

Młodzież wzięła pieski na spacer. Radość była z obu stron, młodzież bardzo dobrze radziła sobie z opieką nad czworonożnymi przyjaciółmi. Psy, które znalazły się w schronisku, zasługują na naszą miłość, prawdziwy dom oraz wsparcie. Przyzwyczajone do trudnego życia potrafią odpłacić się miłością człowiekowi, który je zaadoptuje. Namawiamy do takiej formy niesienia pomocy, ponieważ wiele zwierząt na nią czeka.

Cieszymy się, że nasza młodzież wychowana jest w duchu poszanowania zwierząt i pomagania innym.