Nowy rok szkolny rozpoczęty!


Po dwóch miesiącach wypoczynku, beztroski nadszedł wreszcie ten dzień! Wszyscy zdrowi, wypoczęci i pełni optymizmu rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020.

2 września w hali naszej szkoły Pan dyrektor Zbigniew Smoliński powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. Ten dzień jest dla nich wyjątkowy, ponieważ pożegnali gimnazjum oraz podstawówkę i z dumą wkraczają w nowy etap edukacji, edukacji w naszej szkole!

Pan dyrektor Zbigniew Smoliński w trakcie przemówienia odwołał się również do wydarzeń z 1 września 1939 roku. Giganci pamiętają o ofiarach i w 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcili minutą ciszy poległych tego konfliktu.

Po powitaniach i przemówieniach wyróżniono uczniów naszej szkoły. Pan Jerzy Springer oraz pan Robert Woźniak w imieniu Starosty Wągrowieckiego wręczyli stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2018/2019.

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie omówiono najistotniejsze kwestie związane z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020.