Spotkanie z policją


4 października 2019 r. w naszej  szkole, odbyło się  spotkanie z Funkcjonariuszem KPP w Wągrowcu dotyczące problematyki przestępczości gospodarczej.

Udział w nim wzięli  uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec.

Podczas spotkania policjant zdefiniował uczniom pojęcie i istotę tego rodzaju przestępczości, wskazał konkretne przykłady oraz nawiązał do ustawodawstwa i uregulowań prawnych w tym zakresie.

Dowiedzieliśmy się jak szeroki jest „wachlarz” tych przestępstw oraz jak się przed nimi chronić, czego unikać nie tylko w przyszłości wykonując swój zawód, ale również podczas codziennych zakupów.

Zgodnie uznaliśmy, że była to ciekawa lekcja z zakresu prewencji. (J.P.)