Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania.

Z tej okazji 15 października 2019 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie z klasy II Tl oraz klasy III Te wraz z wychowawcami: panią Iwoną Grabowską i panią Marzeną Smolińską. Gościnnie wystąpiła Kinga Kuczek oraz zespół wokalny przygotowany przez panią Lucynę Walewską- Jastrząbek, który uświetnił swoim śpiewem szkolną akademię.

Dyrektor szkoły, pan Zbigniew Smoliński podziękował za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkoły. Podkreślił, że praca z młodzieżą dostarcza zawsze powodów do dumy. Każdy postęp uczniów wynagradza włożony trud, a życiowe sukcesy wychowanków świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość.

Życzył wiele twórczej energii, odwagi i siły, w podejmowaniu nowych wyzwań, a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy panu Witoldowi Krystkowiakowi za pomoc techniczną.