XIX Dzień Papieski


Już po raz kolejny w naszej szkole, przeżywaliśmy Dzień Papieski. W tym roku hasłem przewodnim są słowa z książki Ojca Świętego Jana Pawła II – „Wstańcie, chodźmy”.

W naszej refleksji próbowaliśmy zatrzymać się nad przesłaniem pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II, która miała miejsce w 1979 roku. Zobaczyć jak ważną rolę odegrał Sługa Boży- Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Swoim życiem potrafił zaświadczyć o wierze, nadziei i miłości nie tylko Boga do człowieka, ale również Papieża Polaka do swojego ukochanego kraju i narodu, Polski i Polaków.

Ojciec Święty, Jana Pawła II, Pielgrzym wszech-czasów, obrał sobie za cel głoszenie na ziemi Ewangelii Chrystusa i krzewienie pokoju na świecie, nie bał się, odważnie i mężnie nawoływał do serc ludzi. Chciał, aby zaufali Chrystusowi, otworzyli serca i uwierzyli, że Bóg ma dla nich, dla nas plan na życie.

Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusa, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia: „Wstańcie chodźmy”.