Archiwum Ringelbluma


Dzięki zaproszeniu Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w pokazie fabularyzowanego filmu „Kto napisze naszą historię” w reż. Roberty Grossman.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych: Tż i Tla wraz z opiekunami: panią Alicją Kotarbą i panią Magdaleną Wekwert. Pokaz filmu został poprzedzony krótką prelekcją historyczną przez pana Sebastiana Chosińskiego. Film ukazuje działalność „Oneg Szabat” i doktora Ringelbluma, którzy zgromadzili imponujący zbiór dokumentów będących bezcennym zapisem życia i śmierci żydowskiej społeczności w okupowanej przez Niemców Polsce. Przed likwidacją getta członkowie grupy umieścili archiwum w metalowych skrzynkach i bańkach na mleko, a następnie ukryli w piwnicach domów.

Skrzynie wydobyto w 1946 roku, natomiast bańki przypadkowo odnaleziono przy budowie domu w 1950 roku. Zbiór liczy ok.30 tys., znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jest najcenniejszym zbiorem na temat Holocaustu. Został wpisany na listę UNESCO, jako zabytek światowego dziedzictwa. Na liście tej znajdują się m.in. Biblia Gutenberga, autograf dzieła Kopernika, kolekcja dzieł Chopina.

„Oneg Szabat” i doktor Ringelblum zostawili testament, poznając historię, musimy czuć moralny obowiązek do jego wypełnienia, czyli do upowszechniania tej historii, aby przestrzec następne pokolenia przed totalitaryzmem, rasizmem i antysemityzmem.